Welkom op de website van het Protocol kindermishandeling

Het Protocol kindermishandeling is bestemd voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met kinderen tot 19 jaar, hun ouders of verzorgers. Het volgt de regels van de a.s. Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bureau Jeugdzorg/Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

0900 123 123 0 landelijk telefoonnummer (5 cent per minuut)

Steunpunt Huiselijk Geweld

0900 126 26 26 landelijk telefoonnummer (5 cent per minuut)

Politie

112 alarmnummer (gratis) 0900 8844 als er geen spoed is (lokale gesprekskosten)